Pokyny pre rodičov a deti

 • Po vybratí kurzu je potrebné vyplniť prihlášku [Verzia pre tlač…].
 • Platbu realizujte až po prijatí emailu od FIT&FUN Clubu, že je prihláška zaevidovaná.
 • Klub preberie zodpovednosť za cvičiace dieťa od momentu zahájenia tréningu.
 • Je nutné dodržiavať pokyny zamestnancov a lektorov Fit&Fun Clubu.
 • Do telocvične vstupujte zásadne v čistých teniskách (najvhodnejšie so svetlou podrážkou).
 • Prezliekajte sa v šatni alebo na mieste na prezlečenie určenom.
 • Základný tréningový úbor obsahuje: čistú športovú obuv, tričko gymnastický dres a tepláky.
 • Telocvičnu opúšťať len s vedomím inštruktora.

NA TRÉNING SI PRINESTE:

 • športové oblečenie
 • čistú športovú obuv určenú len do telocvične
 • pitie / vo fľaši z umelej hmoty s uzáverom
 • uterák

Neprítomnosť dieťaťa je vhodné vopred oznámiť trenérovi (ke) sms,alebo e mailom

Sledujte pravidelne informačnú nástenku clubu a jeho web stránku,kde budú uverejnené eventuálne zmeny v rozvrhu a informácie.

V čase prázdnin a sviatkov sa hodiny nekonajú (ak tréner neurčí inak).

Rodičia sú povinní si svoje deti vyzdvihnúť ihned po ukončení tréningu.

Prihláška na kurzy

Meno a priezvisko: ………………………………………………….

Dátum narodenia: ………………………………………………….

Meno a priezvisko rodiča (ak ide o kurz pre deti): ………………………………………………….

Adresa: ……………………………………………………………………………..

Telefón : …………………………. Email: …………………………………..

Miesto kurzu : Fit & Fun Club, Radlinského 9,Bratislava

Dátum kurzu : ………………………………….

Kedy:

Cena: ……. eur

Spôsob platby kurzovného:

v hotovosti vo Fit & Fun Clube, alebo na číslo účtu: 2915807151/0200, do poznámky napísať – názov kurzu ,meno a priezvisko (v prípade kurzu pre deti treba napísať meno a priezvisko dieťaťa).

Prehlásenie (ak ide o kurz pre deti):

Prehlasujem, že zdravotný stav môjho dieťaťa nevylučuje telesné cvičenie a nie je

ani rizikom pre ostatné deti v kolektíve (infekčná choroba a pod.). Akúkoľvek zmenu

týchto skutočností oznámim organizátorovi cvičenia.

Beriem na vedomie, že organizátor cvičenia nezodpovedá za zranenia či iné škody

nespôsobené priamo cvičebným zadaním.

Rodiča a deti nie sú na lekciách poistené proti úrazu.

 

 

Dátum : ……………………………… Podpis: ………………………………………..

 

* Kapacita kurzov je limitovaná, preto sa prihláste čo najskôr a neváhajte so zaplatením kurzu, ak chcete mať garantované miesto (miesto nie je zaručené predbežnou prihláškou).
** Kurzovné sa nevracia ani za ospravedlnené hodiny, nakoľko rodič berie na vedomie, že častou neprítomnosťou svojho dieťaťa na cvičení blokuje miesto inému dieťaťu, ktoré sa do kurzu nedostalo.

 

[Verzia pre tlač kurzy deti…] [Verzia pre tlač kurzy dospeli…]