Diana

DIANA

Tancu sa začala venovať už ako 4 ročná, kedy ju rodičia prihlásili do centra voľného času a o 2 roky na to na Základnú umeleckú školu s rozšírenou estetickou výchovou v Spišskej Novej Vsi. Popri tancu sa približne 4 roky venovala aj gymnastike a ľudovému tancu vo folklórnom súbore Čačina (Spišská Nová Ves).

Po ukončení základnej školy r. 2006 nastúpila na Súkromné konzervatórium v Košiciach, kde nadobudla profesionálne tanečné skúsenosti. Prezentovali sa na mnohých podujatiach a predstaveniach, napr. Priestor pre tanec, Nitra (r. 2007, 2008, 2009), Medzinárodný týždeň tanca v Prahe (r. 2008, 2009, 2010) a mnohé iné. Počas krátkodobej stáže na Codarts, University for the Arts, Rotterdam, Holandsko (r. 2008) sa stretla s pedagógmi: Róbertom Hladkým (gyrokinessis), Benom Bergmansom (moderný jazz), Louise Frankovou (moderný tanec- Limón), Nikolaiom de Lusignanom (balet), Micheleom Poglianim (moderný tanec), Annemieke Wijersovou (moderný tanec- Laban). Každý školský rok sa končil záverečným predstavením v Štátnom divadle v Košiciach, kde ukázali výsledok ich celoročnej driny.
Okrem pedagógov školy mali možnosť pracovať aj s tanečníkmi, pedagógmi a choreografmi ako je Milan Valko (klasický tanec, tanec s partnerom), Róbert Hladký (moderný tanec, gyrokinessis), Marek Ranič (contemporary), Oľga Letenajová (Graham), Benito (súčasný tanec), Katarína Rampačková (Laban), Martin Urban, Táňa Urbanová (ľudový tanec; choreografia Strom), Liudmyla Vasylyeva (moderný tanec; choreografia Nachvíľu sa živly stretli, ty si vznikol z nich), David Strnad (jazz, Limón, Horton), Nadia Karine – Hasa (moderný tanec). Posledný rok na konzervatóriu vyučovala klasický tanec na Súkromnej základnej umeleckej škole v Košiciach.

V r. 2010 nastúpila na Hudobno-tanečnú fakultu Vysokej školy múzických umení v Bratislave (odbor- tanečné umenie, študijný plán- tanečná interpretácia). Zúčastnila sa workshopov so Sharon Pinsley (klasický tanec, Limón), Debra Danese (jazz), Béatrice Massin (barokový tanec), Matthew Hawkinsom (Cunningham), Jacek Przybylowiczom (contemporary) a Evou Lackovou (contemporary).

Venuje sa pedagogike hlavne moderného, ale i klasického tanca a tanečnej prípravy.