Pre deti

MOMENTÁLNE NEMÁME KURZY PRE DETI

Cvičenie pre deti je zamerané na rozvoj základných pohybových schopností a zručností, ktoré sú špecifické pre daný detský vek.

 • VŠEOBECNÝ POHYBOVÝ ROZVOJ
  Cvičenie detí podporuje rast, neurosvalový vývoj dieťaťa, jeho fyzickú pohodu, vedie ho k zdravým životným návykom a postojom. Aktívny pohyb výrazne napomáha psychomotorickému vývinu dieťaťa, rozvoju fyzickej zdatnosti, odolnosti, rovnováhy, koordinácie pohybov a orientačnej schopnosti. Možnosťou rozvoja psychomotoriky rodič vyzbrojuje dieťa pevnejším zdravím a vyššou telesnou zdatnosťou, čo je dôležité pre jeho ďalší život.

  • Pohyb v predškolskom veku (3-6 rokov)
   V predškolskom veku trávia deti veľké množstvo času pohybom a „športovaním“. Kvalita pohybu sa zvyšuje, dieťa sa učí aj zložitejšie pohyby. Práve v tomto období by dieťa malo získať veľmi dobré základy pre veľkú paletu možných športov. Je veľmi dôležité viesť deti k pohybu formou hry – rozkazovanie a zákazy sú väčšinou neúčinné. Čo platí pre pohybové aktivity u detí (3-6 rokov)

   • Rýchle striedanie rôznych pohybových aktivít.
   • Deti uprednostňujú dynamické pohyby pred statickými prácami
   • Deti sú súťaživé, preto je ľahké ich správne motivovať.
   • Dospelí majú zásadný vplyv na pohybový rozvoj a výchovu dieťaťa
  • Pohyb školákov vo veku (6-10 rokov)
   Školský vek je pre svoju dĺžku a rýchlosť vývoja dieťaťa veľmi pestrý. Pokračuje vysoká potreba pohybu, dieťa potrebuje venovať pohybu rovnaký čas aký strávi v škole. Pohyb sa má skladať hlavne z hier, ktoré sa viac zameriavajú na rozvoj koordinácie pohybov a spolupráce v kolektíve (skupinové hry) – prihrávky, kombinácie atď. V tomto období je možné postupne začínať so športovým tréningom a rozvíjať obratnosť.

   Čo platí pre pohybové aktivity u detí (6-10 rokov)
   Najdôležitejšia je rozmanitosť, rýchle striedanie rôznych pohybov, deti sa už dokážu motivovať k vytrvalostným športom, ale všetko musí mať stále formu hry.
   V tomto veku je dôležité venovať zvýšenú pozornosť telesnej hmotnosti detí a rodičia by mali dohliadnuť na to, aby dieťa malo dostatočnú športovú a pohybovú aktivitu, ktorá kompenzuje sedenie v škole, pri počítači atď.. Športové aktivity sa sústredia na: obratnosť, rýchlosť, dynamiku a vytrvalosť.

  • Pohyb školákov vo veku (10-14 rokov)
   Školský vek je pre svoju dĺžku a rýchlosť vývoja dieťaťa veľmi pestrý. Pokračuje vysoká potreba pohybu, dieťa potrebuje venovať pohybu rovnaký čas aký strávi v škole. Pohyb sa má skladať hlavne z hier, ktoré sa viac zameriavajú na rozvoj koordinácie pohybov a spolupráce v kolektíve (skupinové hry) – prihrávky, kombinácie atď. V tomto období je možné postupne začínať so športovým tréningom a rozvíjať obratnosť.
 • TANEČNÁ PRÍPRAVA
  Deti sa naučia správne držanie tela, uvedomenie pohybu, orientáciu a pohyb v priestore. Pomocou základných rytmických cvičení sa naučia základy tanečných cvičení, precítiť hudbu a pripravia sa na ďalšie stupne tanečného vzdelania. Získajú základy rytmiky, intonácie, dynamiky.

  Hodina má viacero častí:

  • Pohybová príprava (cvičenia v základných polohách na mieste a cviky obratnosti).
  • Pohyb v priestore (elementárne tanečné kroky v rozmanitých priestorových formáciách).
  • Pohybové hry so spevom (poznanie ľudových aj neľudových detských piesní)
  • Rytmické cvičenia (precvičovanie v riekankách, vyčítankách, podupoch, potleskoch).
  • Samozrejme nebudú chýbať ani zaujímavé choreografie, v ktorých sa deti naučia vnímať druhého tanečníka, jeho orientáciu v priestore, cítenie jeden druhého.
 • JÓGA PRE DETI
  Pozitívny účinok jogy na deti je rokmi a skúsenosťami overený. Návšteva kurzov jogy zlepšuje študijné výsledky, správne držanie tela, orientáciu v priestore, ohybnosť, predchádza problému plochých nôh a pomáha odstraňovať duševné poruchy. Cvičiť jogu môžu dojčatá aj tínedžeri.
  Jóga pre deti je príjemným pohybom, ktoré deťom prináša rozptýlenie a hru. Detská jóga pozostáva z rôznych póz (asán), ktoré sú prepojené s príbehom. Môžeme povedať, že cvičenie detskej jógy je šité na mieru a realizovaná hravou formou cvičení s ohľadom na vek dieťaťa. Cvičiace deti neustále motivujeme iným druhom pohybu.
  Napríklad: trojročné deti sa nedokážu sústrediť na žiadny cvik dlhodobo. Ich nestálu pozornosť zaujmeme krátkymi a nenáročnými zostavami. Deti sa ale pri každom cvičení učia správne dýchať a koncentrovať. Cvičenia detskej jógy preto u nás vedú certifikovaní lektori.

  Cvičenie jógy pôsobí na:

  • správne dýchanie, ktoré nesmierne dôležité pre životsprávne držanie tela a koordináciu pohybov
  • koncentráciu mysle
  • nútornú disciplínu osobnosti
  • trávenie, imunitu a nervový systém

  Jóga je:

  • terapiou pre hyperaktívne, autistické, mentálne postihnuté deti
  • liekom na bolesti chrbtice, ploché nohy, stres, alergie …
  • receptom na dobré študijné výsledky, dobrú empatiu, rozvoj tvorivosti…