Plávanie detí a dospelých

NEDEĽA 17:00-18:00 bazén Iuventa 

Skupina detí ,ktoré chodia na naše hodiny plávania sú väčšinou športovci ako futbalisti, tenisti, hokejisti a ich rodičia, ktorí potrebujú plávanie v rámci kompenzácie ich jednostranného zaťaženia a v rámci regenerácie po ich športovom výkone ale aj deti, ktoré sa učia základné plavecké zručnosti a vytvárajú si pozitívny vzťah k vode. Hodiny plávania sú zamerané aj na zdokonaľovanie techniky, rozvoj kondície a učenie jednotlivých plaveckých spôsobov. Hodín sa môže zúčastniť každý, kto sa chce naučiť plávať (deti aj dospelí), zlepšiť si plaveckú techniku, alebo potrebuje regenerovať formou plávania.

Tréneri, ktorí vedú tréningy majú vyštudovanú Fakultu telesnej výchovy a športu a plávanie učia niekoľko rokov.

Skupina je rozdelená podľa úrovne plaveckých schopností a to:

 • NEPLAVCI deti a dospelý
  do tejto kategórie radíme deti od 6 rokov, ktoré nevedia plávať alebo plávajú len s nadľahčovacími pomôckami -cieľom je, oboznámenie sa detí s vodným prostredím a zvládnutie základných plaveckých zručností prostredníctvom hry: dýchanie, splývanie, ponáranie, skákanie a príprava na kopanie kraulových a znakových nôh
  • ZÁKLADNÝ PLAVECKÝ VÝCVIK deti a dospelý
   do tejto kategórie patria deti, ktoré ovládajú základné plavecké zručnosti a vedia preplávať jedným plaveckým spôsobom 25m -cieľom je získanie základných technických zručností: správna práca nôh, paží, súhry a dýchania jednotlivých plaveckých spôsobov.
  • ZDOKONAĽOVACÍ PLAVECKÝ VÝCVIK deti a dospelý
   v tejto kategórii deti ovládajú aspoň dva plavecké spôsoby cieľom je technické zvládnutie troch plaveckých spôsbov, zdokonaľovanie a zautomatizovanie jednotlivých plaveckých techník , ktoré prebieha pod dohľadom kvalifikovaného trénera