Osobný tréning

Ak máte záujem o individuálne cvičenie, radi Vám zabezpečíme osobného trénera, ktorý Vám pomôže dosiahnuť. Pri cvičení sa využíva predovštkým váha vlastného tela, balančné podložky, fitlopty, BOSU, expandre.

 • Balančné cvičenie prispieva k rozvoju koordinácie pohybu, k aktivácii a posilneniu stabilizačných svalových partií uložených v hlbších vrstvách, ktoré sa inak veľmi ťažko precvičujú. Cvičenie napomáha k odstráneniu stresu, svalového napätia a nerovnováhy. Metóda balančného cvičenia pomáha pri odstraňovaní bolestí chrbta a kĺbov a pomáha spevňovať postavu.
 • Expandér možno označiť za jednu z prvých foriem posilňovacích pomôcok. Činky ako aj stroje pôsobia na sval odlišne. Kým u činky prekonáva cvičenec najväčší odpor na začiatku opakovania, u cvičení na strojoch je prekonávaný odpor prakticky konštantný. Znamená to, že počas celého opakovania je na sval vyvíjaná rovnaká sila . U činiek je tento fakt spôsobený vplyvom príťažlivosti zeme a u strojov za to môže ich samotná konštrukcia. Expandér nepôsobí na sval ani ako činka a ani ako stroj. Tým ako sa guma, prípadne pružina naťahuje, rastie aj odpor, ktorý cvičencovi kladie. Znamená to, že najväčší odpor je dosahovaný nie na začiatku, ale v samotnom závere opakovania. Tento fakt umožňuje pridať do tréningu niečo nové a pomôcť tak sval lepšie precvičiť a prekrviť.
 • BOSU je unikátna cvičebná pomôcka, ktorej história nie je veľmi dlhá. Na Slovensku sa začala písať len asi pred 5-6 rokmi. Aj preto nie je medzi rekreačnými športovcami veľmi známa. Medzi priekopníkov cvičenia s BOSU patrili hokejisti a iní športovci vracajúci sa späť z USA. Pre niektorých znamenalo BOSU rehabilitačnú pomôcku, pre ostatných prostriedok pre efektívnejší tréning. Ako sa rozširuje spektrum cvičení s BOSU, rastie aj uplatnenie a známosť v rôznych športoch.
  Začiatky využívania BOSU sú spojené s rehabilitáciou. Nestabilné prostredie núti zapájať okrem veľkých svalových skupín aj drobné svaly a oporný aparát. Podľa správneho výberu cvikov môže BOSU pomôcť urýchliť zotavenie poškodeného väziva (napr. koleno, členok). U zdravého športovca naopak takéto spevňovanie pôsobí ako prevencia.
  Pri vhodne zvolených cvikoch je BOSU efektívnou pomôckou na odstraňovanie silovej nevyváženosti medzi stranami. Konečným výsledkom tak môže byť zmiernenie vykrivenia do strany.
  Za predchodcov BOSU možno považovať rôzne formy „balanceboardov“ a physical diskov. Všetky majú jedno spoločné. Snažia sa vytvoriť labilné prostredie pri cvičení. Takáto forma cviku neposilní len bežné veľké svalové skupiny. Malé, krátke, kývavé pohyby, sú vynikajúci tréning, pretože nezadržiavajú veľké svaly. Sekundárny efekt sú pevnejšie kolená, členky, uvedomenie si vlastného tela a rýchlejšia vnútrosvalová koordinácia.
  Cviky na BOSU často využívajú izometrickú kontrakciu. Izometrické napätie je veľmi užitočné, pretože pri ňom dochádza k zapájaniu aj hlbokého postulárneho svalstva. Pre bežného človeka to napríklad môže znamenať správnejšie, zdravšie a pevnejšie sedenie. Ak sú svaly naopak ochabnuté, výsledkom je nesprávna poloha tela a nápor na chrbticu.
  Prakticky v každom športe je potrebné naučiť svaly spolupracovať. Izometrická kontrakcia pomáha k vnútrosvalovej a medzisvalovej koordinácii. Znamená to, že sval dokáže pracovať efektívnejšie a rovnako sa zlepší aj jeho spolupráca s inými svalmi. Toto možno využiť aj na prekonanie stagnácie. Bez nárastu svalov tak môže výkon ďalej rásť.
  Pre futbalistu, hokejistu, lyžiara atď. to môže v praxi znamenať v milisekundách skoršiu reakciu konkrétneho svalu, alebo súhru svalov. Výsledkom môže byť napríklad ustátie kritickej polohy a vyhnutie sa pádu, prípadne zraneniu.
  Keď človek stojí na niečom nestabilnom, telo musí reagovať okamžite. Ak príde reakcia o milisekundu neskôr, správny bod zareagovania sa nestihne a dôjde napr. k pádu. Na BOSU sú tak svaly nútené medzi sebou rýchlejšie komunikovať a spolupracovať.
  Toto sa dá v mnohých športoch využiť aj z hľadiska prevencie. Všade tam, kde je pohyb vedený až do krajných rozsahov. Ak športovec (napr. futbalista) v kritickom okamihu zapojí do pohybu o stotinu skôr kvadriceps, nemusí dôjsť k poškodeniu krížnych väzov.
 • Fitlopta: Okrem využívania na rehabilitačné účely tak možno fitball nájsť v tréningových programoch vrcholových športovcov, ako aj formu alternatívneho sedenia bežného smrteľníka za pracovným stolom. Už samotné sedenie, alebo mierne „pohupovanie sa“ na tejto pomôcke pomáha zapájať stabilizačné svaly, ktoré často ostávajú ochabnuté a zanedbané. Na bežnej stoličke je oveľa ľahšie svaly uvolniť a chrbát povoliť do nezdravých, zhrbených polôh. V prípade, že sa svaly okolo chrbtice takto dlhodobo zanedbávajú, ochabujú, čo môže vyústiť do bolestí chrbta.