Cvičenia

V našej ponuke nájdete rôzne druhy aerobiku a posilňovacích cvičení pre malých aj veľkých, pre deti aj seniorov. U nás máte možnosť nájsť vhodnú aktivitu – cvičenie na dosiahnutie Vami vytýčených cieľov a popri tom sa určite zabavíte a zabudnete na každodenné starosti.

 • BODY WORK, 
  silovo vytrvalostný tréning zameraný na posilnenie svalstva celého tela (predovšetkým problémových partií – brucho, zadok, stehná). Pri cvičení sa využíva váha vlastného tela, ale i náčinie a náradie, ako sú gumičky a malé činky. Hodina je určená pre začiatočníkov i pokročilých – každý má možnosť voľby intenzity cvičenia, záťaže a nasadenia.
 • POWER JÓGA,JÓGA 40+ 
  využíva základne prvky jógy , pomáha posilniť, natiahnuť ,tvarovať naše telo a uvoľniť našu myseľ. Cieľom je celkové uvoľnenie tela a formovanie postavy. Je výborným prostriedkom na uvoľnenie stresu a napätia.
 • PILATES, 
  cvičenie Pilatesovou metódou vedie k posilneniu svalov celého tela a snaží sa pritom využiť vyváženú spoluprácu tela a mysle. Cvičenie rozvíja koordináciu, silu, rovnováhu, ohybnosť a dýchanie. Sústreďuje sa predovšetkým na prepracovanie hlbokých svalov chrbta.
 • CROSS TRÉNING, 
  je intenzívny funkčný tréningový program na rozvoj kondície, vyformovania postavy a získania športovej všestrannosti s použitím rôznych tréningových metód a náradia. Základ tvoria cviky s vlastnou váhou, so závažiami a s rôznym náradím s cieľom zapájať všetky svalové skupiny – cviky všestranného zamerania. Toto cvičenie pomáha rovnomerne rozvíjať odolnosť srdcovo-cievneho a dýchacieho systému, vytrvalosť, silu, kĺbovú pohyblivosť, výbušnosť, rýchlosť, koordináciu, rovnováhu a presnosť.
 • OSOBNÝ TRÉNING
  Ak máte záujem o individuálne cvičenie, radi Vám zabezpečíme osobného trénera, ktorý Vám pomôže dosiahnuť Vami vytýčené ciele. Pri cvičení sa využíva predovštkým váha vlastného tela, balančné podložky, fitlopty, BOSU, expandre.

  • Balančné cvičenie prispieva k rozvoju koordinácie pohybu, k aktivácii a posilneniu stabilizačných svalových partií uložených v hlbších vrstvách, ktoré sa inak veľmi ťažko precvičujú. Cvičenie napomáha k odstráneniu stresu, svalového napätia a nerovnováhy. Metóda balančného cvičenia pomáha pri odstraňovaní bolestí chrbta a kĺbov a pomáha spevňovať postavu.
  • Expandér možno označiť za jednu z prvých foriem posilňovacích pomôcok. Činky ako aj stroje pôsobia na sval odlišne. Kým u činky prekonáva cvičenec najväčší odpor na začiatku opakovania, u cvičení na strojoch je prekonávaný odpor prakticky konštantný. Znamená to, že počas celého opakovania je na sval vyvíjaná rovnaká sila . U činiek je tento fakt spôsobený vplyvom príťažlivosti zeme a u strojov za to môže ich samotná konštrukcia. Expandér nepôsobí na sval ani ako činka a ani ako stroj. Tým ako sa guma, prípadne pružina naťahuje, rastie aj odpor, ktorý cvičencovi kladie. Znamená to, že najväčší odpor je dosahovaný nie na začiatku, ale v samotnom závere opakovania. Tento fakt umožňuje pridať do tréningu niečo nové a pomôcť tak sval lepšie precvičiť a prekrviť.
  • BOSU je unikátna cvičebná pomôcka, ktorej história nie je veľmi dlhá. Na Slovensku sa začala písať len asi pred 5-6 rokmi. Aj preto nie je medzi rekreačnými športovcami veľmi známa. Medzi priekopníkov cvičenia s BOSU patrili hokejisti a iní športovci vracajúci sa späť z USA. Pre niektorých znamenalo BOSU rehabilitačnú pomôcku, pre ostatných prostriedok pre efektívnejší tréning. Ako sa rozširuje spektrum cvičení s BOSU, rastie aj uplatnenie a známosť v rôznych športoch.
   Začiatky využívania BOSU sú spojené s rehabilitáciou. Nestabilné prostredie núti zapájať okrem veľkých svalových skupín aj drobné svaly a oporný aparát. Podľa správneho výberu cvikov môže BOSU pomôcť urýchliť zotavenie poškodeného väziva (napr. koleno, členok). U zdravého športovca naopak takéto spevňovanie pôsobí ako prevencia.
   Pri vhodne zvolených cvikoch je BOSU efektívnou pomôckou na odstraňovanie silovej nevyváženosti medzi stranami. Konečným výsledkom tak môže byť zmiernenie vykrivenia do strany.
   Za predchodcov BOSU možno považovať rôzne formy „balanceboardov“ a physical diskov. Všetky majú jedno spoločné. Snažia sa vytvoriť labilné prostredie pri cvičení. Takáto forma cviku neposilní len bežné veľké svalové skupiny. Malé, krátke, kývavé pohyby, sú vynikajúci tréning, pretože nezadržiavajú veľké svaly. Sekundárny efekt sú pevnejšie kolená, členky, uvedomenie si vlastného tela a rýchlejšia vnútrosvalová koordinácia.
   Cviky na BOSU často využívajú izometrickú kontrakciu. Izometrické napätie je veľmi užitočné, pretože pri ňom dochádza k zapájaniu aj hlbokého postulárneho svalstva. Pre bežného človeka to napríklad môže znamenať správnejšie, zdravšie a pevnejšie sedenie. Ak sú svaly naopak ochabnuté, výsledkom je nesprávna poloha tela a nápor na chrbticu.
   Prakticky v každom športe je potrebné naučiť svaly spolupracovať. Izometrická kontrakcia pomáha k vnútrosvalovej a medzisvalovej koordinácii. Znamená to, že sval dokáže pracovať efektívnejšie a rovnako sa zlepší aj jeho spolupráca s inými svalmi. Toto možno využiť aj na prekonanie stagnácie. Bez nárastu svalov tak môže výkon ďalej rásť.
   Pre futbalistu, hokejistu, lyžiara atď. to môže v praxi znamenať v milisekundách skoršiu reakciu konkrétneho svalu, alebo súhru svalov. Výsledkom môže byť napríklad ustátie kritickej polohy a vyhnutie sa pádu, prípadne zraneniu.
   Keď človek stojí na niečom nestabilnom, telo musí reagovať okamžite. Ak príde reakcia o milisekundu neskôr, správny bod zareagovania sa nestihne a dôjde napr. k pádu. Na BOSU sú tak svaly nútené medzi sebou rýchlejšie komunikovať a spolupracovať.
   Toto sa dá v mnohých športoch využiť aj z hľadiska prevencie. Všade tam, kde je pohyb vedený až do krajných rozsahov. Ak športovec (napr. futbalista) v kritickom okamihu zapojí do pohybu o stotinu skôr kvadriceps, nemusí dôjsť k poškodeniu krížnych väzov.
  • Fitlopta: Okrem využívania na rehabilitačné účely tak možno fitball nájsť v tréningových programoch vrcholových športovcov, ako aj formu alternatívneho sedenia bežného smrteľníka za pracovným stolom. Už samotné sedenie, alebo mierne „pohupovanie sa“ na tejto pomôcke pomáha zapájať stabilizačné svaly, ktoré často ostávajú ochabnuté a zanedbané. Na bežnej stoličke je oveľa ľahšie svaly uvolniť a chrbát povoliť do nezdravých, zhrbených polôh. V prípade, že sa svaly okolo chrbtice takto dlhodobo zanedbávajú, ochabujú, čo môže vyústiť do bolestí chrbta.
 • ZUMBA
  Zumba fitness kombinuje dynamickú latinsko – americkú hudbu a unikátne a exotické tanečné a aeróbne pohyby. Vychádza z princípu, že cvičenie by malo byť zábavné a jednoduché. Strhne Vás skvelá hudba a „party atmosféra“. Striedajú sa rýchle a pomalé rytmy ako Salsa, Merengue, Cumbia, Flamenco, Reggeatton, Belly Dance a omnoho viac. Zumba je zároveň efektívna, je založená na princípe intervalového tréningu a zameriava sa na svalové partie ako zadok, nohy, ruky, brucho a ten najdôležitejší sval tela, vaše srdce!
  Zumba je určená pre všetkých bez ohľadu na tanečné skúsenosti, vek a kondíciu.
 • PortDeBras
  PortDeBras je správne prevedenie cvikov v ladnom pohybe, ktoré Vám bude prinášať radosť z pozitívneho vplyvu na Vaše telo, ale rovnako – a možno aj viac – na Vašu dušu.
 • BALET PRE DETI A DOSPELÝCH
  Detský balet je určený pre deti vo veku od 3 do 9 rokov. Cieľom hodín je tanečná príprava, správne držanie tela, rytmika, zväčšovanie rozsahu pohybu, strečing, základné gymnastické prvky, rozvíjanie schopností a fantázie dieťaťa.Priebeh hodiny baletu
  Deti sa na balete stretávajú dvakrát do týždňa na 60 minútovej hodine s lektorkami , ktoré sú skúsenými tanečníčkami a študujú VŠMU. Hodina baletu sa člení na niekoľko častí, pozostávajúcich zo zahrievacích cvičení, rozcvičky, naučenie sa nového učiva – tanečných, gymnastických prvkov, práca na malých tanečných choreografiách, pohybové hry, strečing.
  Balet alebo „klasický tanec“ je pre každého tanečníka absolútnym základom. Či sa chcete v budúcnosti venovať hip hopu alebo scénickému tancu, práve balet vás naučí správnemu držaniu tela a vnesie do tanca určitý „systém“.
  Zaujme aj tých, ktorí si tancom iba spríjemňujú svoj voľný čas, práve vďaka jeho pozitívnemu vplyvu na celkový postoj človeka, rovnováhu a eleganciu. Baletné hodiny obsahujú ako cvičenia pri tyči, tak aj variácie vo voľnom priestore. Pri tanci získate dokonalú kontrolu nad svojím telom pri priestorovom pohybe, rovnako aj vo výskokoch. Značne sa zlepší aj vaša tanečná koordinácia pohybu rúk a nôh.
 • CVIČENIE PRE DETI
  je zamerené na rozvoj základných pohybových schopností a zručností, ktoré sú špecifické pre daný detský vek.
 • VŠEOBECNÝ POHYBOVÝ ROZVOJ
  Cvičenie detí podporuje rast, neurosvalový vývoj dieťaťa, jeho fyzickú pohodu, vedie ho k zdravým životným návykom a postojom. Aktívny pohyb výrazne napomáha psychomotorickému vývinu dieťaťa, rozvoju fyzickej zdatnosti, odolnosti, rovnováhy, koordinácie pohybov a orientačnej schopnosti. Možnosťou rozvoja psychomotoriky rodič vyzbrojuje dieťa pevnejším zdravím a vyššou telesnou zdatnosťou, čo je dôležité pre jeho ďalší život.

  • Pohyb v predškolskom veku (3-6 rokov)
   V predškolskom veku trávia deti veľké množstvo času pohybom a „športovaním“. Kvalita pohybu sa zvyšuje, dieťa sa učí aj zložitejšie pohyby. Práve v tomto období by dieťa malo získať veľmi dobré základy pre veľkú paletu možných športov. Je veľmi dôležité viesť deti k pohybu formou hry – rozkazovanie a zákazy sú väčšinou neúčinné. Čo platí pre pohybové aktivity u detí (3-6 rokov)

   • Rýchle striedanie rôznych pohybových aktivít.
   • Deti uprednostňujú dynamické pohyby pred statickými prácami
   • Deti sú súťaživé, preto je ľahké ich správne motivovať.
   • Dospelí majú zásadný vplyv na pohybový rozvoj a výchovu dieťaťa
  • Pohyb školákov vo veku (6-10 rokov)
   Školský vek je pre svoju dĺžku a rýchlosť vývoja dieťaťa veľmi pestrý. Pokračuje vysoká potreba pohybu, dieťa potrebuje venovať pohybu rovnaký čas aký strávi v škole. Pohyb sa má skladať hlavne z hier, ktoré sa viac zameriavajú na rozvoj koordinácie pohybov a spolupráce v kolektíve (skupinové hry) – prihrávky, kombinácie atď. V tomto období je možné postupne začínať so športovým tréningom a rozvíjať obratnosť.

   Čo platí pre pohybové aktivity u detí (6-10 rokov)
   Najdôležitejšia je rozmanitosť, rýchle striedanie rôznych pohybov, deti sa už dokážu motivovať k vytrvalostným športom, ale všetko musí mať stále formu hry.
   V tomto veku je dôležité venovať zvýšenú pozornosť telesnej hmotnosti detí a rodičia by mali dohliadnuť na to, aby dieťa malo dostatočnú športovú a pohybovú aktivitu, ktorá kompenzuje sedenie v škole, pri počítači atď.. Športové aktivity sa sústredia na: obratnosť, rýchlosť, dynamiku a vytrvalosť.

  • Pohyb školákov vo veku (10-14 rokov)
   Školský vek je pre svoju dĺžku a rýchlosť vývoja dieťaťa veľmi pestrý. Pokračuje vysoká potreba pohybu, dieťa potrebuje venovať pohybu rovnaký čas aký strávi v škole. Pohyb sa má skladať hlavne z hier, ktoré sa viac zameriavajú na rozvoj koordinácie pohybov a spolupráce v kolektíve (skupinové hry) – prihrávky, kombinácie atď. V tomto období je možné postupne začínať so športovým tréningom a rozvíjať obratnosť.
 • TANEČNÁ PRÍPRAVA
  Deti sa naučia správne držanie tela, uvedomenie pohybu, orientáciu a pohyb v priestore. Pomocou základných rytmických cvičení sa naučia základy tanečných cvičení, precítiť hudbu a pripravia sa na ďalšie stupne tanečného vzdelania. Získajú základy rytmiky, intonácie, dynamiky.

  Hodina má viacero častí:

  • Pohybová príprava (cvičenia v základných polohách na mieste a cviky obratnosti).
  • Pohyb v priestore (elementárne tanečné kroky v rozmanitých priestorových formáciách).
  • Pohybové hry so spevom (poznanie ľudových aj neľudových detských piesní)
  • Rytmické cvičenia (precvičovanie v riekankách, vyčítankách, podupoch, potleskoch).
  • Samozrejme nebudú chýbať ani zaujímavé choreografie, v ktorých sa deti naučia vnímať druhého tanečníka, jeho orientáciu v priestore, cítenie jeden druhého.
 • JÓGA PRE DETI
  Pozitívny účinok jogy na deti je rokmi a skúsenosťami overený. Návšteva kurzov jogy zlepšuje študijné výsledky, správne držanie tela, orientáciu v priestore, ohybnosť, predchádza problému plochých nôh a pomáha odstraňovať duševné poruchy. Cvičiť jogu môžu dojčatá aj tínedžeri.
  Jóga pre deti je príjemným pohybom, ktoré deťom prináša rozptýlenie a hru. Detská jóga pozostáva z rôznych póz (asán), ktoré sú prepojené s príbehom. Môžeme povedať, že cvičenie detskej jógy je šité na mieru a realizovaná hravou formou cvičení s ohľadom na vek dieťaťa. Cvičiace deti neustále motivujeme iným druhom pohybu.
  Napríklad: trojročné deti sa nedokážu sústrediť na žiadny cvik dlhodobo. Ich nestálu pozornosť zaujmeme krátkymi a nenáročnými zostavami. Deti sa ale pri každom cvičení učia správne dýchať a koncentrovať. Cvičenia detskej jógy preto u nás vedú certifikovaní lektori.

  Cvičenie jógy pôsobí na:

  • správne dýchanie, ktoré nesmierne dôležité pre životsprávne držanie tela a koordináciu pohybov
  • koncentráciu mysle
  • nútornú disciplínu osobnosti
  • trávenie, imunitu a nervový systém

  Jóga je:

  • terapiou pre hyperaktívne, autistické, mentálne postihnuté deti
  • liekom na bolesti chrbtice, ploché nohy, stres, alergie …
  • receptom na dobré študijné výsledky, dobrú empatiu, rozvoj tvorivosti…