Nová kondičná hodina v pon. a v str. 17:05

Od 10.9 bude v pondelok a v stredu 17:05 hodina Tabata/H.E.A.T s Macou.

H.E.A.T. (High Energy Athletic Training) je vysoko energický atletický tréning so zameraním na rýchle spaľovanie tukov a rozvoj svalstva.

TABATA  je intenzívny intervalový tréning, ktorý pozostáva z 20 sekúnd maximálnej aktivity a 10 sekúnd odpočinku opakujúcich sa za sebou 8-krát.