Zmeny v rozvrhu

Aktuálne zmeny v rozvrhu,alebo záskoky nájdete v rezervačnom systéme